Меню
Your Cart

Договір публічної оферти

За даною угодою одна сторона ФОП Москаленко Т. А.  Продавець з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), що адресований необмеженому колу осіб, є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівля-продаж товар, фотографія який розміщений у відповідний розділ веб-сайт http://thewings.com.ua/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту http://thewings.com.ua/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках http://thewings.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.


ЗАГАЛЬНІ СТАНИ


1.1. Договірні стосунки між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натиснення на сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/ у відповідному розділі кнопки "ЗАМОВИТИ" означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, узяв до виконання умови Договори публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для усіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натиснення на кнопку "ЗАМОВИТИ", яким Покупець дає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.


ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://thewings.com.ua/ і застосування якого є обов'язковим для усіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті http://thewings.com.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
"Акцепт" - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті http://thewings.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.
"Товар" - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі і супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті http://thewings.com.ua/ розміщена пропозиція продавця.
"Покупець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, що відвідали Веб-сайт http://thewings.com.ua/ і мають намір придбати той або інший Товар.
"Продавець" - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту http://thewings.com.ua/ мають намір його продати.
"Замовлення" - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті http://thewings.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, така, що адресується продавцеві.
"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.
"Істотний недолік Товару" - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом суперечки, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні які-небудь права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що діючий Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, здійсненою під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має усі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво і / або реалізацію товару без яких-небудь обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення права покупець в процесі виконання цей договір і реалізація товар.


ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ


4.1. Продавець зобов'язаний:
виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/, оформленому замовленню і умовам цього Договору;
перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.
4.2. Продавець має право:
у односторонньому порядку призупинити надання послуг за даною угодою у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець:

ФОП Москаленко Т. А.


Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті http://thewings.com.ua/ Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферты.*


ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ


5.1. Покупець зобов'язаний:
своєчасно сплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Веб-сайті http://thewings.com.ua/ ;
при отриманні Товару у особи, що вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі ушкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинно підписати особу, що здійснила його доставку Покупцеві.
5.2. Покупець має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/ ;
вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Покупець саме http://thewings.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натиснення кнопки "В кошик"!, чи зробивши замовлення по електронній пошті, або по номеру телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту http://thewings.com.ua/
6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене до вихідного або святкового дня, термін формування розпочинається з першого після вихідного робочого дня.


ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик і ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.
7.3. Покупець може сплатити замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення впродовж трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100редоплаты).
2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.
3) Кредитною картою наступного типу :
Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic
Maestro
4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисненні на сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua. ua/ у відповідному розділі кнопки "ЗАМОВИТИ" означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання вказаний на відповідній сторінці Веб-сайту http://thewings.com.ua/.
8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному об'ємі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
8.3. Факт отримання Товару і відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортной накладній, декларації Компанії-перевізника, або у витратній накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізникові в кількості, вказаній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робітнику) стані і якості.
8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необгрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Плата за послуги Компанії-перевізника віднімається з суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e, - mail: info@BlankNote.ua з вказівкою розрахункового рахунку, на який мають бути повернені грошові кошти.
Усі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів", Покупець має право на обмін Товару належної якості впродовж чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший термін не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).
9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту "Повернення" з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.
9.3. У разі наявності хоч би одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем і особою, що здійснила доставку Товару або Продавцем. При нагоді недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Впродовж 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті http://thewings.com.ua/. 9.4. Сторони погоджували, що у разі недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, признається отримання Покупцем Товару в належному стані - без яких-небудь механічних ушкоджень і в повній комплектності.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК


10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним міжнародним і українським законодавством.
10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком суперечок про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, виконання, що у тому числі стосуються його, порушення, припинення або недійсній, підлягають дозволу у відповідному суді згідно з міжнародним і українським матеріальним і процесуальним правом.


ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за даною угодою із-за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також впродовж 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин. 11.3. Час, який потрібно Сторонам для виконання своїх зобов'язань за даною угодою, буде продовжений на будь-який термін, впродовж якого було відкладено виконання із-за перерахованих обставин.
11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за даною угодою триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавця про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і так далі).
12.2. Власною акцептацією Договору або реєстрацією на Веб-сайті http://thewings.com.ua. ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акцію, розіграш або будь-який інший інформація про діяльність веб-сайт http://thewings.com.ua. Для цілей, передбачених справжнім пунктом, Покупцеві мають право надсилати листи, повідомлення і матеріали на поштову адресу, e - mail Покупця, а також вирушати sms- повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані у бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (в міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для вказаних цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.
12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

Реквізити продавця:

Найменування отримувача: ФОП Москаленко Тетяна Анатоліївна 

Код одержувача: 3081309665 

Рахунок IBAN: UA373052990000026004015012286 

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»